Nje mirembajtje e kujdesshme, eshte e domosdoshme per sigurimin e cilesise dhe eficences. Gjerat qe duhet te behen jepen skematikisht me poshte.

Makina Bluarse (Mulliri)

Cdo Dite: Kontrollo shkallen e bluarjes (ekstraktimi me i mire behet ne 30 sekonda. Ne rast se duhet nje kohe me e gjate ose me e shkurter, “vidha” duhet te shtrengohet per te zvogeluar kohen dhe duhet te lirohet per ta rritur ate.)
Cdo Jave: Pastroni kembanen me uje dhe sapun gel (Test enesh) dhe thajeni plotesisht. Pastroni pajisjen e matjes me detergjent alkoolik per te eleminuar substanca te yndyrshme.
Nje here ne Muaj: Kontrolloni bluaresit per konsumim, duke mbajtur mend se te sheshtet duhet te nderrohen cdo 400/500 kg kafe te bluar dhe bluaresit konike per rreth cdo 1000 kg.

Makina e Kafes (Ekspresi)

Cdo Dite: Kontrolloni trysnine e elementit pompues qe mund te varioje mes 9 dhe 9.5 atm. Kontrolloni trysnine e ujit ne ngrohes ne menyre qe temperatura ne njesine filtruese te jete 88/90°C. Pastroni filtrat dhe mbajtesit e filtrave (duke i lene te zhytur ne uje per tere periudhen inaktive). Pastroni kokat (duke perdorur filtrin prite), rondelen e kokes se filtrit (me nje furce te vogel). Me kujdes pastroni mbulesen e makinerise nga ana e jashtme.
Nje here ne Muaj: Kontrolloni filtrat, rondelet dhe kokat per amortizimin.

Zbutesi

Rreshira zbutese duhet te perterihen ne perputhje me konsumin, e matur ne metra kubike uje, dhe jo ne afat kohor. Ne praktike me nje softener qe mund te permbaje 1kg kripe, perteritja behet cdo 15 kg kafe te perdorur. Ne nje pastrues prej 2 kg, perteritja behet cdo 25 kg kafe te perdorur. Sidoqofte, fortesia e ujit, mund te varioje konsiderueshem nga zona ne zone, duhet te kontrollohet per te studiuar zgjidhjen me te mire me instaluesin. Per pastruesit automatike, instaluesi aktual do te sugjeroje programet me te pershtatshme. Fortesia ideale eshte -13°C.