Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. konsideron mjet strategjik dhe te rendesishem zbatimin e Sistemit te Integruar te Cilesise te Kualitetit dhe te Ambientit, qe se bashku me nje proces harmonik dhe me rregulla te qarta, mbajne pergjegjesi dhe koshience duke u perpjekur ne organizimin e ekselences, te vetedijshem qe vlerat historike dhe ambientale te ruhen.

ISO

CertificazioneCSQA3

Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. konsideron mjet strategjik dhe te rendesishem zbatimin e Sistemit te Integruar te Cilesise te Kualitetit dhe te Ambientit [SGQA (IT)]. Per kete arsye burimet tona jane te destinuara per permiresimin e vazhdushem dhe per te ruajtur cilesine e larte te produktit, ne menure qe vazhdimisht ti siguroje konsumatorit nje produkt ne perputhje me kerkesat e tij dhe cilesi te vazhdushme me kalimin e kohes.  Nga 21/06/2010 Hausbrandt miratoi nje sistem te integruar te menaxhimit dhe te certifikuara nga CSQA. Standartet jane nderkombetare, te leshuara nga ISO dhe ne Itali nga UNI (Enti Nacional Italian per Standartizimin). UNI EN ISO 9001:2008 percakton se cfare kerkesash duhet te kete sistemi i menaxhimit ne nje kompani, ndersa UNI EN ISO 22000:2005 shikon standartet e sigurise ushqimore sipas HACCP. 

KOSHER

kosher

Ajo kujdeset per konsumatorin e besimit hebraik, duke siguruar qe produkti eshte pergatitur me perbersit e nevojshem, sipas Bibles. Produkte te certifikuar per karakteristikat e tyre te vecanta te pastertise, jane vleresuar dhe nga konsumatoret Musliman, vegjetarian dhe jotolerantet.

HALAL

kosher

Certifikata Hallall i referohet ushqimit te pregatitur ne menyre te pranushme nga rregullat e Islamit. Kjo eshte nje garanci qe siguron konsumatorin se produkti qe ata konsumojne eshte trajtuar ne menyre te vertete, duke ndjekur standartet Hallall te cilesise ne te gjitha fazat e pergatitjes. 

BRC-IFS FOOD

BRC e IFS Food jane te dyja standarte qe lidhen me sigurine e ushqimit e njohur dhe nga Global Food Safety Initiative (GFSI), nje iniciative nderkombetare, ne te cilen qellimi kryesor eshte per te prmovuar sigurine e ushqimit ne te gjithe zinxhirin e furnizimit. 

Te dyja standartet indetifikojne elemente specifike te nje sistemi te specializuar per cilesine dhe sigurine e shendetit higjeno-sanitar te produktit, duke marre si pike referimi per planifikimin dhe implementimin e metodes HACCP.